Andreja Bogataj2018-11-02T23:13:24+00:00

ANDREJA BOGATAJ

Spodnji Brnik

 • stara 39 let
 • univerzitetna diplomirana inženirka agronomije
 • samostojna podjetnica
 • članica Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem
 • članica odbora za kmetijstvo
 • članica Sveta zavoda Osnovne šole Davorina Jenka Cerklje
 • članica PGD Spodnji Brnik,
 • predsednica Društva kmečkih žena – odbor Cerklje

V  letu 2006 sem ustanovila svoje podjetje, ki še danes uspešno posluje. Poleg dela v podjetju delam tudi na domači kmetiji, kjer se ukvarjamo s pridelavo jagod, zelenjave in poljščin. Moje delo obsega področje prodaje domačih pridelkov z lastne kmetije in izdelkov s kmetij iz lokalnega okolja.

Dejstvo, da je bila občina Cerklje ob njeni ustanovitvi pred 24 leti na 136. mestu po razvitosti in da se sedaj redno uvršča v sam vrh po razvitosti, nam pove, da so razvojne usmeritve Franca Čebulja bile in so pravilne.

Seveda pa sedaj ni čas, da bi spali na lovorikah, zato nas tudi v prihodnjem mandatu čaka veliko dela, da uspešno izpeljemo projekte, ki smo si jih zadali in tako še izboljšamo kakovost življenja v občini za prav vse generacije. Prav zato kandidiram na LFČ, ker mi ni vseeno, kakšen bo nadaljnji razvoj občine, in ker verjamem, da lahko s skupnimi močmi uresničimo vse zastavljene cilje. S svojim delovanjem v občinskem svetu bom nudila vso podporo projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj občine (izgradnja zdravstvenega doma, ureditev kanalizacije v višinskem območju občine …). Želim si, da bi v prihodnje delo v občinske svetu potekalo v pozitivnejšem vzdušju ter s konstruktivnim dialogom, kar v zadnjih štirih letih žal pogosto ni bila praksa.

Program liste obsega vsa področja življenja v občini, sama pa se bom bolj osredotočila na področje kmetijstva, saj imam s tega področja tudi največ izkušenj.

Lokacija in naravne danosti omogočajo v kmetijstvu še veliko razvojnih možnosti.

 • Pomladitev starostne strukture na kmetijah – podpora Občine. Zmanjšan komunalni prispevek pri gradnji kmetijskih objektov za mlade prevzemnike kmetij. Zmanjšan komunalni prispevek pri gradnji hlevov na prosto rejo, ki izredno izboljšajo dobrobit rejnih živali. Kmetijstvo kot razmeroma slabo donosna dejavnost zasluži večjo pozornost, saj poleg pridelave hrane skrbi tudi za urejeno krajino, ki je osnova za razvoj turizma. Urejena kmetijska krajina je tudi eden od bistvenih elementov, ki v Cerklje privabljajo nove občane.
 • V primeru prostorske utesnjenosti pomagati pri selitvi kmetij na nove lokacije, ki bodo omogočale sodoben način kmetovanja z uporabo najnovejših tehnologij. Večja pomoč Občine pri izgradnji komunalne infrastrukture na dislociranih kmetijah.
 • Vsakoletni razpis za pomoč kmetijstvu, turizmu, obrti in podjetništvu.
 • Pomagati pri vzpostavitvi povezav med lokalnimi pridelovalci hrane in lokalnimi gostinskimi ponudniki. Vedno zahtevnejši turisti oziroma ostali gostje gostinskih lokalov želijo okusiti lokalno pridelano hrano in se ob tem pogosto tudi hočejo prepričati, da je res tako. Brez ustrezne pridelave na njivah je težko prepričati turista, da je lokalno pridelano. Iz lastnih izkušenj lahko povem, da so potrošniki čedalje bolj zahtevni in vedno manj naivni glede lokalnega porekla. Zavajanje je tek na kratke proge …
 • Vzpostavitev blagovne znamke Najboljše izpod Krvavca, v okviru katere se oblikuje ponudba kmetij, gostinstva in turizma. Odprtje prodajno-promocijskega prostora v središču Ljubljane, ki bo služil kot prodajno mesto za pridelke in izdelke kmetij z območja občine Cerklje ter kot prostor za izpostavo TIC-Cerklje.
 • Večja pozornost vsakoletni ureditvi poljskih poti, kar bo izvedeno z večjo strokovnostjo in ne samo na način posipanja dodatnega materiala.

Poleg tega pa se zavzemam še za manjše, a zato nič manj pomembne projekte v našem kraju:

 • Ureditev in prenova poslovilne vežice na Spodnjem Brniku.
 • Ureditev struge potoka skozi Spodnji Brnik in Vopovlje zaradi preprečevanja poplavljanja cestišča v primeru močnih padavin.
 • Umiritev prometa z ustrezno prometno signalizacijo na stranski cesti, ki je vzporedna z glavno. Promet po tej cesti je trenutno zelo nevaren, uporablja jo tudi veliko otrok, saj ta cesta vodi na igrišče in avtobusno postajo. Hitrosti so zelo visoke tudi na delu, ki vodi od gostišča Cilka proti Spodnjemu Brniku.
 • Ustrezna ureditev poljskih poti.

… SAMO SKUPAJ SMO LAHKO USPEŠNI …