Andreja Maček2018-11-02T23:11:27+00:00

ANDREJA MAČEK

Praprotna Polica

  • stara 44 let
  • univerzitetna diplomirana ekonomistka
  • zaposlena v finančno-računovodskem oddelku in mama trem mladim športnikom

Že vrsto let opravljam delo v finančnoračunovodskem oddelku v večjem podjetju. Delo zahteva veliko natančnosti ter reševanja problemov  ob konstantni komunikaciji.

Sem tudi mama trem otrokom, ki se aktivno ukvarjajo s športom, nogometom in namiznim tenisom, kar zahteva veliko usklajevanja in organizacije.

Posredno sem udeležena tudi pri aktivnostih v Nogometnem klubu Velesovo–Cerklje in podpiram izgradnjo oziroma širitev Nogometnega centra v Velesovem.

Lista Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem je zagotovilo nadaljnjega razvoja Občine Cerklje.

Občina Cerklje na Gorenjskem beleži konstantni razvoj, kar kaže na to, da so razvojne usmeritve Franca Čebulja pravilne. Za nadaljnji razvoj občine Cerklje mi ni vseeno, zato kandidiram na listi Franca Čebulja. Verjamem, da bomo skupaj uspešno nadaljevali začrtano pot nadaljnjega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem in podpiram vse programske usmeritve Liste Franca Čebulja  – za razvoj vasi pod Krvavcem.

Kljub temu da se je v moji vasi Praprotna Polica že marsikaj realiziralo, je mogoče še uresničiti oziroma izboljšati določene projekte:

  • ureditev in vzdrževanje hudournika Trskovec,
  • prekategorizacija privatnih cest v občinske ceste,
  • nasipanje poljskih in gozdnih poti,
  • obnova in vzdrževanje vaškega doma,
  • obnovitev ali preureditev teniškega igrišča,
  • ureditev prometne signalizacije na novi obvoznici.

Andreja Maček, Lista Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem.