Boštjan Dolžan2018-11-02T22:50:27+00:00

BOŠTJAN DOLŽAN

Stiška vas

 • star 39 let
 • diplomirani inženir elektrotehnike
 • samostojni razvojni inženir v podjetju Iskraemeco, d. d. Kranj
 • predsednik PGD Šenturška Gora, predsednik komisije za mladino GZ Cerklje

Občina Cerklje na Gorenjskem se v več raziskavah in kazalnikih umešča v sam slovenski vrh, kar ni naključje.

Dolžnost vsake dobre občine je, da gradi in vzdržuje infrastrukturo, kot so ceste, vodovod, kanalizacija … Dobra infrastruktura omogoča višjo kakovost bivanja ter možnost širjenja gospodarskih in turističnih dejavnosti.

S projekti, ki jih zastopa Franc Čebulj z listo Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem,  lahko z optimizmom zremo v prihodnost, saj zagotavljajo  razvoj in rast na vseh področjih.

Podpora Občine delovanju kulturnih, športnih, humanitarnih in drugih društev, v katerih se občani angažiramo in prispevamo tudi k prepoznavnosti, se kaže v številu društev in klubov.

V Cerkljah je bila v preteklih letih urejena infrastruktura na območju letališča, kar omogoča nadaljnji razvoj gospodarskih dejavnosti s širitvijo novih delovnih mest. Turistično najpomembnejši del občine pa je zagotovo hribovito območje Krvavca s smučiščem.  Nadaljnji razvoj turizma bo omogočila tudi rekonstruirana cesta Grad–spodnja postaja kabinske žičnice, kjer bo hkrati s cestiščem zgrajen nov vodovod.

Za trajnostni razvoj naše občine je pomemben tudi projekt dokončanje kanalizacijskega omrežja v nižinskem delu z izgradnjo kanalizacije v hribovitem delu in posledično ohranitev vodnih virov.

24 let je lahko dolga doba. Vendar me prepričata dejstvi:

 • da se razvija celotno območje občine Cerklje in ne le njeno jedro,
 • da kljub vsem izvedenim projektom in projektom v teku Občina Cerklje ni kreditno bremenjena, kar ni ravno praksa med slovenskimi občinami.

Marsikaj lahko še postorimo, da nam bo v naši občini še lepše in bomo obdržali vrh med občinami. Izpostavljam in se posebej zavzemam za:

 • pričetek gradnje kanalizacijskega sistema na visokogorskem–hribovitem področju občine s sočasno obnovo javnih cest po vaseh
 • pripravo in izvedbo (večletnega) načrta katastrske in zemljiškoknjižne ureditve površin javnih poti – problematika služnosti
 • odkup zemljišča za realizacijo športno–rekreativno–info–turistične točke (letni bazen, ponudba športne opreme in aktivnosti: kolesarstvo, pohodništvo, padalstvo, zimske tekaške proge)
 • manjše večnamensko športno igrišče (na območju Stiške vasi)
 • širitev kolesarskih poti, ureditev trim otokov ter označitev pohodniških poti (zeleni turizem)
 • postavitev drsališča v zimskem času (na območju občine)
 • širitev širokopasovnega optičnega internetnega omrežja na celotno območje vasi pod Krvavcem
 • brezplačne wi-fi točke (športna igrišča, trgi, ob gasilskih/vaških domovih …)
 • v okviru zakonskih možnosti finančno podpirati delovanje Društva družinskega in mladinskega centra Cerklje (DMC) pri izvajanju pozitivnih prostočasnih, prostovoljskih, izobraževalnih in humanitarnih dejavnosti
 • širitev mreže javnodostopnih zunanjih defibrilatorjev
 • namestitev košev za smeti na avtobusnih postajališčih (in drugih bolj obiskanih javnih točkah) z zagotovitvijo rednega praznjenja, čiščenja in vzdrževanja
 • pripraviti program in postopno racionalizirati občinske predpise in konkretne akte, ki iz njih izhajajo (javni razpisi, natečaji, vloge, poročila …, s katerimi se soočajo društva, posamezniki, pravne osebe)

 

… KER JE VEDNO LAHKO ŠE BOLJE …