FINANCE: Članek

V občini Cerklje na Gorenjskem danes živi okoli dva tisoč ljudi več kot pred 24 leti. Tudi to je ena izmed potrditev, da Župan te občine Franc Čebulj ni skromen, ko govori o kakovosti bivanja občanov, precej bolj je skromen pri megalomanskih napovedih: »Le z majhnimi projekti, ki jih je treba stalno izvajati, lahko območje zdržno razvijamo in večamo število prebivalcev.«.

Kaj za vas pomeni zdržna širitev?

Vse je vezano na lokalne vire in infrastrukturo. Preveč hitre širitve in večanje števila prebivalcev v kraj in širše območje ne prinese veliko dobrega. Sedaj imamo v vrtcih in šolah dovolj prostora ter usposobljenih ljudi, ki vzgajajo naše otroke, nekaj je še rezerv. Če bi skokovito povečali število prebivalcev, bi tega prostora zmanjkalo, prav tako bi porabili več vode, za kar je treba investirati v vodovod ali bi bila oskrba pomanjkljiva. Enako je energijo in komunalno ter drugo infrastrukturo. Želimo ostati tipična gorenjska občina z individualnimi hišami, zato stanovanjskih blokov ali naselij ne načrtujemo. Je pa res, da imamo precej komunalno opremljenih zemljišč za gradnjo hiš, do večina je med drugim povezanih z optičnim omrežjem.

Bi lahko rekli, da vašega županovanja ne gledate le skozi proračun, ampak predvsem skozi kakovost bivanja občanov?

Nekako tako. Pa saj ste v Financah zapisali, da imamo v naši občini vse, kar imajo velike občine. Razen dolgov. Teh nimamo.

Kolikšen generator povpraševanja po nepremičninah v vaši občini so investicije okoli letališča na Brniku?

Pozdravljamo te investicije, saj povečujejo  prihodke v občinski proračun in prinašajo nova delovna mesta in. Ljudje želijo bivati čim bližje službi, zato se seveda povpraševanje povečuje, ne le v Cerkljah, ampak tudi v drugih krajih naše občine. Vendar to ni ednini generator povpraševanja. Smo tudi blizu Ljubljane, Kranja s katerimi imamo zelo dobre povezave.

Med neformalnim pogovorom ste dejali, da je življenje v vaši občini poceni. S čim to argumentirate?

Najprej s tem, da imajo prebivalci blizu vse potrebne storitve. Od že omenjenih šol in vrtcev do zdravstvenega doma, trgovin, pošte in drugih za življenje nujnih dejavnosti. Vse je zelo blizu. Na drugi strani so občinski davki izjemno nizki. Če se primerjamo primerljivimi občinami, je komunalni prispevek za okoli polovico cenejši, prav tako je nižje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Za stanovanjske nepremičnine znaša ta prispevek v naši občini manj kot en evro na kvadratni meter.

Kaj pa Krvavec? Vaši občini država ni dovolila nakupa tega smučišča, češ, da lokalne skupnosti niso primerne za vodenje podjetij?

Sedanjega stanja ne bom komentiral. Če bi bila lastnik smučišča na Krvavcu, bi ga upravljali po zgledu avstrijskih in dolomitskih turističnih krajev, kjer so v investicije in razvoj infrastrukturo ter v promocijo kraja vpete vse lokalne institucije in gospodarski subjekti, ki živijo od smučišča.

Katere dodane vrednosti prinaša kakovostno življenje občanom?

Za kakovostno življenje v občini vsekakor poskrbijo lastniki stanovanjskih, obrtniško-podjetniških, kmetijskih in gostinsko-turističnih objektov, ki skrbijo za  urejenost vrtov ter okolice svojih objektov. Naši objekti so okrašeni z lepimi rožami, za kar poskrbijo naše pridne žene, mame ali ostali domači – to pomeni, da pri nas pod Krvavcem živijo pridni ljudje.

 

Franc Čebulj, župan občine Cerklje na Gorenjskem:
»Nisem pristaš hitrih rešitev, ampak majhnih in stalnih korakov.«

2018-10-22T00:37:48+00:00