Janez Korbar2018-11-02T23:08:10+00:00

JANEZ KORBAR

Glinje

 • star 60 let
 • univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije
 • dolgoletne izkušnje na razvojnovodstvenih pozicijah v domačih in mednarodnih korporacijah
 • samostojni komercialist za področje specialnih kemikalij
 • član Občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem, predsednik in član komisij in odborov, član Sveta Socialnovarstvenega zavoda Taber
 • član družbeno-humanitarnih organizacij (PGD Zalog, Planinsko društvo Komenda, Lions klub Brnik, Rdeči križ)
 • član Moped Toura Zalog pod Krvavcem

Kandidiram, KER MI NI VSEENO. LFČ je zagotovilo nadaljnjega razvoja Občine Cerklje.

V času, ko se soočamo z družbeno krizo, je pomembno, da smo v občini postorili mnogo tega, kar se je načrtovalo v prejšnjem obdobju. Da je zgrajen Dom starostnikov Taber, je zasluga pogumnih potez župana Franca Čebulja. Ob vseh ovirah smo uspeli v investicijam nenaklonjenih časih postaviti moderen objekt in s sposobno vodstveno ekipo oživiti prostore ter jih nameniti starejši generaciji. V največji možni meri smo ponudili zaposlitev lokalnemu prebivalstvu, seveda ob upoštevanju zahtevanih strokovnih meril. Dom je polno zaseden in že tretje leto uspešno posluje.

LFČ je kot naslednica Liste za razvoj vasi pod Krvavcem v preteklih mandatih s podporo županu Francu Čebulju tvorila jedro oziroma temelj  odločanja o pomembnih projektih.  Zato se lahko ozremo po urejenih šolskih in vrtčevskih prostorih, športnih objektih, kulturnih prostorih in komunalni infrastrukturi, kar nam priznavajo ne samo v Sloveniji, ampak tudi širše. Kako pomembna je podpora oziroma enotnost v občinskem svetu, nas lahko pouči primer iz zadnjega mandata, ko smo bili priča nasprotovanjem, zapuščanju sej in s tem zamiku pri sprejemu proračuna za leto 2018, kar se sedaj odraža v zamudi pri izvajanju določenih projektov.

Največji izziv v naslednjem mandatu bo dokončanje kanalizacije s priključki, vključujoč tudi gorsko območje, kar je zelo pomebno za zaščito virov zdrave pitne vode. Omenil bi še obnovo vodovodnega omrežja, obnovitev asfaltnih prevlek, zgraditev pločnikov, javne razsvetljave in tudi urejanje vodotokov z brežinami in mostovi ter urejanje odvodnjavanja meteornih voda. Potrebno je narediti vse za pridobitev sredstev iz evropskih in državnih skladov, kar bi pomenilo hitrejše uresničenje začrtanih projektov. Pri tem delu se je močno angažiral in bil uspešen dosedanji župan Franc Čebulj.

Seveda podpiram vse programske usmeritve Liste Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem (LFČ) na področju vzgoje in izobraževanja, športa, kulture, sociale in okoljevarstvenih dejavnosti.

LFČ je pomemben povezovalni člen, ki bo deloval v smeri razvoja občine. Mi vemo, kaj hočemo. Skupaj z vami bomo tudi uspeli.

Poleg omenjenega se bom zavzel za urejanje Vaške skupnosti Zalog (vasi Glinje, Zalog in Cerkljanska Dobrava):

 • Izgradnja sekundarnega voda za pitno vodo od Šmartnega do Glinj z rekonstrukcijo ceste in obnovitve mostu na Prdenu po zgledu letos lepo obnovljene ceste Zalog–Glinje;
 • ureditev preostalih lokalnih cest v Glinjah;
 • ureditev komunalne infrastrukture v Zalogu s pločnikom in z javno razsvetljavo;
 • v centru Zaloga na področju (v tem mandatu) odkupljenega zemljišča bivše zadruge načrtovanje šolsko-športnega objekta z ureditvijo prometne situacije pri podružnični osnovni šoli;
 • obnovitev in širitev ceste proti Cerkljanski Dobravi;
 • izgradnja celotne komunalne infrastrukture na Cerkljanski Dobravi;
 • asfaltiranje ceste proti Viševci.

 

Janez Korbar, Lista Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem (LFČ)