Mirjana Grilc2018-11-02T22:47:48+00:00

MIRJANA GRILC

Šenturška Gora

 • po izobrazbi diplomirana socialna delavka
 • dejavna na področju zeliščarstva v domačem okolju kot  širše na državni ravni
 • članica državne izpitne komisije NPK za zeliščarje
 • članica Odbora za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo Občine Cerklje na Gorenjskem
 • avtorica večjega števila publikacij na področju zeliščarstva in kulinarike

V naslednjem letu bo minilo 20 let, odkar smo se z družino preselili v občino Cerklje na Gorenjskem.

V vseh teh letih se je občina Cerklje razvijala na vseh področjih. Tako sedaj, po skoraj dvajsetih letih, ugotavljam, da živimo v enem izmed najbolje urejenih okolij na področju Slovenije. Urejen je  velik del  komunalne in prometne infrastrukture, veliko je bilo investiranega  v  infrastrukturo na področju šolstva in kulture. Prav tako se je v težkih gospodarskih časih zaključila izgradnja doma za starostnike.

Občina Cerklje na Gorenjskem si je pod županovanjem Franca Čebulja ustvarila zelo dobre pogoje za nadaljnji razvoj, kar osebno vidim predvsem v kakovosti  življenja občanov ter  v razvoju tako imenovanega butičnega in družinskega turizma. Zavzemam se za razvoj ponudbe in storitev, ki bi prinesle dodano vrednost nam občanom, posredno pa tudi obiskovalcem oz. turistom.

Podpiram že začete in načrtovane večje projekte v občini Cerklje na Gorenjskem:

 • izgradnja novega zdravstvenega doma Cerklje
 • izgradnja krvavškega vodovodnega sistema petih Občin
 • izdelava projekta in izgradnja kanalizacijskega sistema na visokogorskem – hribovitem področju vseh vasi (prvenstveno s Krvavca)
 • izgradnja kolesarskih poti Cerklje–Šenčur, Cerklje–Vodice–Komenda in asfaltiranje obstoječih kolesarskih poti ter postavitev e-polnilnic za kolesa in brezplačnih wi-fi točk
 • izgradnja športnega šotora, drsališča in letnega bazena
 • ureditev prostora camper stop z zapornico (proti plačilu)
 • ureditev prostora za tržnico, ki bo enkrat tedensko oskrbovala občane z lokalno pridelanimi živili
 • ureditev prog za tek na smučeh v dolini v sodelovanju z RTC-Krvavec
 • označevanje gorskokolesarskega cilja po vzoru alpskih prelazov v tujini

Poleg  projektov na občinski ravni pa se zavzemam tudi za manjše projekte na ravni  Vaške skupnosti  Šenturška Gora–Ravne–Apno–Sidraž–Lenart, med drugim:

 • investicija v varnost ceste Ravne–Apno (postavitev obcestne ograje)
 • namestitev košev za smeti za pasje iztrebke z zagotovitvijo rednega praznjenja in čiščenja
 • podpora izvedbe tradicionalnih krajevnih dogodkov z namenom povezovanja ljudi, živečih v vaseh pod Krvavcem (glasbeni koncerti, novoletna tržnica …)
 • ureditev javne razsvetljave na določenih predelih
 • postavitev turistične informacijske točke za pobočje Krvavca z opcijo manjše živilske trgovine
 • širitev ceste s pločnikom (hkrati dostop do optike)
 • ureditev prog za tek na smučeh in možnost ureditve manjšega zimskega drsališča (igrišče na razpotju Šenturška Gora–Lenart)

 

Mirjana Grilc, Lista Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem (LFČ)