Miroslav Janežič2018-11-02T23:00:47+00:00

MIROSLAV JANEŽIČ

Zalog

 • rojen 1966
 • po izobrazbi lesarski tehnik
 • opravljam delo mizarja kot  samostojni  podjetnik
 • dolga leta sem aktiven v  gasilski organizaciji
 • sodeloval sem pri mnogih projektih v naših vaseh
 • član Moped Toura Zalog pod Krvavcem

NI MI VSEENO, zato kandidiram na Listi Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem, ki lahko uresniči predstavljene projekte, ker ima izkušnje, dela na realnih osnovah in ima kandidata Franca Čebulja za župana.

Na samem začetku udejstvovanja v občinski politiki me je Franc Čebulj pritegnil s svojimi smelimi načrti. Bodimo pošteni in si priznajmo: vasi v današnji občini Cerklje so potrebovale tak pogum in človeka, ki je izpolnil obljubljeno. Korak za korakom smo Cerkljam vdihnili življenje s polnimi pljuči.

Danes nam priznajo, da smo vsa leta delali prav, sledili županovi viziji in lahko se ponosno ozremo okoli kot občani občine, kjer se najbolje živi. Tudi v času hude gospodarske krize nam moči niso pojenjale in kot največji dosežek štejem Dom starostnikov Taber. Hkrati s tem velikim projektom nismo zanemarili ne komunalne infrastrukture ne objektov in opreme za  šolske, gasilske, kulturne, športne in še mnoge druge dejavnosti.

Ob letališču rastejo možnosti za gospodarski razvoj in ob dobri kondiciji naših podjetnikov, obrtnikov in kmetov se nam ni bati za ustvarjalno življenje v naših vaseh, vaseh pod Krvavcem.

V prihajajočem mandatu bo velik zalogaj dokončanje kanalizacije s priključki po vsej občini, obnova vodovodnega omrežja, asfaltiranje cest, gradnja pločnikov in javne razsvetljave, urejanje vodotokov in mostov … Potrebno bo pridobiti čim več sredstev iz evropskih in državnih skladov, tudi zato podpiram Franca Čebulja za župana in kandidiram na Listi Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem, ker iz izkušenj vem, da nam bo uspelo.

Pomemben je tudi usklajen občinski svet, ki bo podpiral razvoj in ga ne zaviral, zato vas prosim, da greste na volitve in podprete našo listo.

NI MI VSEENO, zato sem se odzval vabilu kandidata za župana Franca Čebulja, saj program v celoti podpiram. V naših vaseh Glinje, Cerkljanska Dobrava in Zalog se bom zavzemal še za:

 • izgradnjo kanalizacijskega sistema s priključki, obnovo vodovodnega omrežja, kjer je potrebno, in nadomeščanje podzemnih hidrantov z nadzemnimi
 • asfaltiranje ceste proti Viševci in dosipanje bankin, popravilo ceste in preplastitev do Jurčkove Dobrave
 • obnovitve cest po ulicah, proti Cerkljanski Dobravi in redno nasipanje poljskih in gozdnih cest
 • začetek širjenja šolskega in športnega objekta in reševanje prostorske problematike gasilskega društva v sklopu tega projekta
 • za postavitev javne razsvetljave od osnovne šole proti Spodnjemu Zalogu
 • za gradnjo pločnika skozi Trato proti osnovni šoli
 • čiščenje rečnih strug, predvsem Pšate in urejanje brežin
 • še boljše vključevanje priseljenih v našo skupnost in nas s tem narediti močnejše
 • iskati vse, ki imajo želje in znanje za oživitev kulturnega življenja v vasi in jim priskočiti na pomoč …