Odgovor zaposlenim v družbi Adria Tehnika na zapis na spletni strani

Spoštovani!

Zahvaljujem se vam za zaupanje, s katerim ste se obrnila name in na Občino Cerklje na  Gorenjskem glede razmer na območju letališča in izpostavili problematiko s parkiranjem zaposlenih. Žal vam moram sporočiti, da Občina na območju letališča, na površinah, ki niso javno dobro ali v lasti Občine, nima nobenih pristojnosti. V dopisu niste navedli parcelne številke oz. natančnejših podatkov, iz katerih bi bilo možno enolično določiti lokacijo parkirišča. Predvidevamo, da je lastnik zemljišča Fraport d.o.o., ki vam želi parkirne površine kot lastnik zemljišča dati v najem. Kot najemnik lahko vstopi v razmerje tudi vaš delodajalec Adria Tehnika d.o.o. in jih vzame v najem za svoje zaposlene ter vam na ta način pomaga razrešiti situacijo.

Dodatno vam pojasnjujemo, da je po sedaj veljavni Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) za parkirišče, ki je samostojno, kot gradbeno-inženirski objekt, potrebno gradbeno dovoljenje UE Kranj. V primeru, da se objekt gradi brez gradbenega dovoljenja je pristojna gradbena inšpekcija, točneje MOP – Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.

S spoštovanjem!
Občina Cerklje na Gorenjskem
Župan Franc Čebulj

2018-11-13T19:37:44+00:00