Program liste Franc Čebulj – Za razvoj vasi pod Krvavcem2018-11-04T22:21:22+00:00

PROGRAM LISTE FRANC ČEBULJ ZA RAZVOJ VASI POD KRVAVCEM

SPOŠTOVANE OBČANKE, SPOŠTOVANI OBČANI IN CENJENI PRIJATELJI!
Vabimo vas, da nam na lokalnih volitvah 18. novembra 2018
zaupate vaš glas in obkrožite št. 4

MOJ VOLILNI PROGRAM
MOJ VOLILNI PROGRAM
MOJ VOLILNI PROGRAM
MOJ VOLILNI PROGRAM
MOJ VOLILNI PROGRAM
MOJ VOLILNI PROGRAM
MOJ VOLILNI PROGRAM
MOJ VOLILNI PROGRAM
MOJ VOLILNI PROGRAM

Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem je najvišji organ odločanja v občini, zato je zelo pomembno, koga izvolite v ta organ. Občina Cerklje na Gorenjskem je po statističnih podatkih uradno občina, v kateri se med vsemi občinami v državi živi najbolje, kar je tudi zasluga tistih članov Občinskega sveta, ki so v 24 letih skupaj z županom Francem Čebuljem podpirali razvojne projekte, na katere smo danes lahko upravičeno ponosni. Zato vas, spoštovani volivke in volivci, vabimo, da svoj glas na bližnjih lokalnih volitvah zaupate Listi Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem, mi pa bomo skrbeli, da bodo vaši interesi, potrebe in želje, upoštevani v občinskih odločitvah tako, da bomo še naprej zagotavljali pogoje za uspešen razvoj.

Smo kandidatke in kandidati različnih poklicev, starosti, znanj in izkušenj. Vemo, da znamo in zmoremo še naprej razvojno usmerjati Občino Cerklje na Gorenjskem. Naše konstruktivno sodelovanje v Občinskem svetu je pripomoglo k realizaciji mnogih večjih in manjših projektov v 24 letih. Obljubljamo vam, da bomo tako tudi nadaljevali.

Program, ki smo ga pripravili s kandidatom za župana Francem Čebuljem, je temelj nadaljnjega razvoja Občine Cerklje. Projekti, ki so navedeni v nadaljevanju programa, so realni in niso filozofija – zavedamo se, da temeljijo na uspešnem pridobivanju sredstev tako na državni kot na evropski ravni.

Dolgoletne izkušnje župana Franca Čebulja so neprecenljive za naše skupno dobro. So pomemben temelj za nadaljnji razvoj, ki nam bo omogočil zagotavljanje vrhunskih pogojev za visoko kakovost življenja, na katero smo se z upravljanjem javnih zadev že navadili in si zato tudi postavljamo visok standard za prihodnost.

Franc Čebulj uresničuje svoje obljube, izvoljeni kandidati Liste Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem pa jih bomo potrjevali v dobrobit slehernega prebivalca naše občine.

Če nam boste zaupali vaš glas, vam obljubljamo, da bomo še naprej prisluhnili vašim pobudam.

Zavedamo se, da je nujno treba podpirati naslednje dejavnosti v občini Cerklje na Gorenjskem:

  • šolstvo, šport in kultura z investicijami v njihovo infrastrukturo
  • cestnoprometna infrastruktura s prometno varnostjo
  • finančna pomoč in aktivno sodelovanje ter podpora podjetništvu, gospodarstvu, turizmu in kmetijstvu
  • vključevanje in reševanje socialnih težav tako v okviru občinskega proračuna kot tudi posamezno
  • pomoč in podpora pri financiranju mladinskih centrov in klubov ter mladih družin
  • varstvo predšolskih otrok z investicijami v vrtce
  • finančna pomoč in podpora tako športnim, kulturnim in drugim raznolikim društvenim dejavnostim
  • finančna pomoč gasilskim in drugim humanitarnim društvom

Vemo, da zmoremo in znamo.

Smo različnih poklicev, smo ustvarjalni in delovni, pošteni

ter odprti za vaše predloge in pobude.

Vemo, kaj hočemo, imamo čut za domači kraj ter

nam ni vseeno, kakšna bo občina v prihodnje.

Vabimo vas na volitve. Zaupajte nam vaš glas in obkrožite št. __ 

SAMO SKUPAJ SMO LAHKO USPEŠNI