Stanislava Rozman2018-11-02T22:57:45+00:00

STANISLAVA ROZMAN

Dvorje

 • stara 47 let
 • diplomirana ekonomistka
 • zaposlena v kadrovski službi

Na svoji poklicni poti sem spoznala delovanje različnih področij, tako gospodarstva kot turizma. Delo v kadrovski službi zahteva veliko komuniciranja z različnimi ljudmi, veliko prilagajanja, potrpežljivosti pa tudi odločnosti.

Kandidiram, KER MI NI VSEENO. Lista Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem je zagotovilo nadaljnjega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem.

V preteklih letih se je občina Cerklje na Gorenjskem stalno razvijala, kar se odraža tudi v tem, da se danes po mnogih kazalnikih uvršča v sam slovenski vrh. Realiziranih je bilo že mnogo projektov, nekateri so še v teku. Načrtovani projekti in projekti v teku, ki jih zastopa Franc Čebulj z listo Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem, nam zagotavljajo, da bomo lahko v domačih krajih kakovostno bivali tekom celega življenjskega obdobja. Projekti omogočajo razvoj in rast gospodarskih, turističnih in kmetijskih dejavnosti, izboljšujejo pa tudi kakovost življenja občank in občanov.

Podpiram vse programske usmeritve Liste Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem. Poleg tega pa se zavzemam še za manjše, a zato nič manj pomembne projekte v našem kraju:

 • ureditev glavne avtobusne postaje v centru Cerkelj
 • ureditev križišča in avtobusne postaje v Dvorjah, pri Bavantu
 • odkup zemljišča – parkirišča pri igrišču v Dvorjah za nestanovanjski namen
 • ureditev parkirišč za avtodome
 • umiritev prometa skozi Dvorje
 • ureditev košev za smeti in pasje iztrebke ob sprehajalnih poteh (Cerklje–Dvorje–grad Strmol)
 • ureditev poljske poti Dvorje–fazanerija, predvsem v bližini mostu čez potok
 • posodobitev javnih luči – nadomestitev z varčnejšimi lučmi (led) in večja razsvetljenost preko cele noči
 • večje informiranje občank in občanov o delih preko različnih kanalov – vaških skupnosti, plakatov …

Stanislava Rozman, Lista Franca Čebulja – za razvoj vasi pod Krvavcem.